Välkommen till Amedo!

Privat ADHD utredning - privat neuropsykiatrisk utredning

Vi är en digital mottagning som är specialiserad på privat utredning och behandling av ADHD, ADD och autism hos vuxna. 

Din första bedömning är kostnadsfri. Varmt välkommen att boka en bedömning idag!

Kostnadsfri första bedömning

Erfarna läkare och psykologer

Börja inom en vecka

Ofta helt på distans/online

Utredninga av olika problem

Vi har lång erfarenhet av privata neuropsykiatriska utredningar av följande problematik:

 • ADHD
 • ADD
 • Autism

ADD - Nytt namn samma problematik

ADD kallas idag för ADHD: huvudsakligen ouppmärksam form. Diagnosens namn har förändrats men svårigheterna är samma. Det hadlar om svårigheter med uppmärksamhet och koncentration. Hos oss kan du göra en utredning av ADD online.

Varför göra en utredning?

Det kan vara bra att göra en ADHD-utredning för vuxna eller annan neuropsykiatrisk utredning om du upplever svårigheter i ditt liv när det kommer till: 

 • Ditt arbete
 • Dina studier
 • Din fritid 
 • Dina relationer 
 • Din psykiska hälsa

Vad är målet
med utredningen?

Att göra en utredning kan hjälpa dig som har som mål att:

 • Få en bättre förståelse för hur du fungerar 
 • Få en bättre förståelse för dina svårigheter och styrkor 
 • Hantera dina begränsningar bättre 
 • Få en större acceptans för dig själv
 • Få rätt till den vård och det stöd du behöver
 • Ha lättare för att kommunicera dina behov med anhöriga, vården och myndigheter

Gör vårt kostnadsfria online test

Undrar du om du kan ha ADHD eller det som tidigare kallades för ADD? Då kan ett första steg vara att göra ASRS, ett test som används för att mäta symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet i svensk sjukvård. Testet för ADHD och ADD är online är kostnadsfritt.

Redo för ett bättre mående?

Välkommen att boka en första bedömning idag. Den första bedömningen är kostnadsfri.