ADHD-utredning i Halmstad

Hos oss kan du göra en privat ADHD-utredning i Halmstad online. Ditt första bedömningssamtal är kostnadsfritt. Varmt välkommen att boka en första bedömning idag!

ADHD-utredning i Halmstad: Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av behandling av personer med ADHD.

ADHD-utredning i staden Halmstad. En vy från luften av staden.

Målet med en utredning

Det yttersta målet med en utredning är att du ska må bättre. Vi vill även att du ska få en större förståelse för dig själv. Efter din utredning ska du kunna få vård som verkligen är hjälpsam för dig.

Med en ADHD-utredning i Halmstad vill vi hjälpa dig ta steg mot det liv du vill leva. Vad det innebär kan vara olika från person till person. Många som gjort en utredning och fått bra behandling kan uppleva:

 • Större självinsikt och förståelse för hur du fungerar
 • En ökad acceptans
 • Bättre förståelse för tidigare upplevelser i livet
 • Mer hållbar prestation avseende arbete och studier
 • Större närvaro som förälder
 • Förbättrade vänskaps- och kärleksrelationer
 • Bättre fungerande vardag
 • Förbättrat psykiskt och fysiskt mående
 • Minskad stress och utmattning
 • Bättre impulskontroll
 • Bättre förmåga att organisera

Gör vårt online-test

Funderar du på om du kan ha ADHD? Vårt online-test kan hjälpa dig upptäcka tecken på ADHD. Testet kallas ASRS och används svensk sjukvård för att ge en första fingervisning om ADHD-symtom.  Notera att för en diagnos behöver du göra en utredning. 

Utredning som utgår från nationella riktlinjer

När du gör din ADHD-utredning i Halmstad utgår vi från nationella riktlinjer. Riktlinjerna är framtagna av myndigheten Socialstyrelsen. De tar fram riktlinjer för sjukvård i Sverige utifrån aktuell forskning. De har bland annat tagit fram riktlinjer för ADHD-utredningar. Nedan hittar du exempel på hur vi arbetar utifrån dessa riktlinjer.

En bred ADHD-utredning i Halmstad

I din ADHD-utredning i Halmstad undersöker vi vilka områden i livet som påverkas negativt av dina symtom. En utredning ska ha öppenhet för flera diagnoser än ADHD. Vi tar exempelvis alltid ställning till om det är aktuellt att även utreda autism. Utredningen behöver ta reda på om svårigheterna med ouppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet beror på ADHD eller något annat.

Personal med rätt kompetens

Utredningen ska genomföras av personal med god kompetens. Din utredning genomförs av specialistläkare i psykiatri och en psykolog med stor erfarenhet av utredning.

Halmstad på natten - en stad där det går att göra en ADHD-utredning.

Du ska förstå resultatet

Resultatet i din utredning ska förklaras på ett sätt så att du förstår. Vi går alltid genom utredningen med dig när den är avslutad.

Vilka frågor ställs i en ADHD-utredning?

Intervjuer är en viktig del av din ADHD-utredning i Halmstad. Frågorna hjälper oss att få en heltäckande bild av ditt mående. En tydlig bild av hur du fungerar gör att du kan få så bra vård som möjligt efter din utredning. I en ADHD-utredning får du frågor som rör ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.

Du får även frågor som hjälper oss utesluta andra utmaningar som kan påminna om ADHD utan att vara det. Vi undersöker både hur du fungerar som vuxen men även hur det var för dig som barn. Vi berör arbete och studier. Frågorna rör även om ditt sociala liv och dina relationer. Utredning berör även familjeliv, fritid och din självkänsla. 

ADHD-utredning i Halmstad: kostnadsfri första bedömning

Den första bedömningen är kostnadsfri bedömning online. Välkommen att boka!