Stödsamtal vid ADHD

Vissa perioder i livet kan vara extra utmanande. Det gäller alla människor men framförallt för dig med ADHD. Vi erbjuder stödjande samtal med psykologer med erfarenhet av att möta dig som lever med ADHD.

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD 2013. Han arbetar med behandling och utredning samt undervisar i psykoterapi.

Vi är specialiserade på ADHD

Vi är en digital mottagning specialiserad på ADHD

Stödjande samtal online

Våra stödjande samtal är online. Det innebär att du kan få behandling oavsett vart du befinner dig i Sverige.

Längre eller kortare kontakter

Behandlingens längd anpassas efter dina behov och önskemål. Det kan handla om ett samtal i ett kritiskt läge till regelbundet stöd.

Vårt förhållningssätt

Här kan du läsa om vårt förhållningssätt i våra stödjande kontakter.

Vi vill se hela dig

Utifrån vår erfarenhet av ADHD är vår utgångspunkt är att varje person med ADHD är unik. Du har utmaningar men även styrkor som tagit dig dit där du är idag. I vårt möte vill vi se hela dig.

En trygg plats att vara sig själv

Många med ADHD kan uppleva att det är svårt att vara sig själv i många sammanhang. Vi vill skapa en trygg plats för dig där du kan vara du.

Acceptans

Vi strävar efter att bemöta dig med en acceptans utifrån den du varit och den du är idag.

Vad kan stödjande samtal handla om?

Det finns inget bestämt innehåll för stödjande samtal men nedan hittar du exempel på vanliga teman. 

Skuld och skam

Att leva med ADHD är ofta förknippat med en hel del skuld och skam. Det handlar inte sällan om att känna att du inte lever upp till dina egna eller andras förväntningar. Det kan också vara att så att du vet hur du skulle kunna göra livet bättre men att du har svårt att agera på dessa idéer.

Identitet

Vem är du i förhållande till din diagnos? Att leva med ADHD väcker ofta tankar om identitet. I ett stödjande kontakt kan vi reflektera över dina tankar om dig själv.

Självkänsla och självförtroende

Personer med ADHD har ofta många upplevda misslyckanden i bagaget. Rädslan att misslyckas igen kan göra det svårt att våga sig an nya utmaningar. Personer med ADHD ofta fått mycket kritik av andra. Över tid kan dessa röster smyga sig in och bli en del av den egna självbilden. I stödjande samtal försöker vi röra oss mot att våga prova nya saker och en mer positiv bild av dig själv.

Relationer

Symtom på ADHD leder ofta till utmaningar i relationer. För många är det skönt att ha någon att prata med om hur tufft det faktiskt kan vara att umgås, komma överens eller leva med andra.Vi försöker tillsammans att hitta sätt att relatera som gör att du mår bra.

Vilsenhet och riktning

ADHD kan ofta skapa en känsla av vilsenhet i livet. Ett stödjande samtal kan hjälpa dig att ta ut riktningen och klargöra vad som faktiskt är viktigt för dig.

Att vara förälder med ADHD

Att vara förälder är tufft och att vara förälder med ADHD är tuffare. En stödjande kontakt kan handla om att hjälpa dig att bli mer nöjd med hur du är som mamma eller pappa.

Upplevelser tidigare i livet

Det är inte ovanligt att personer med ADHD bär med sig svåra eller tunga upplevelser från tidigare i livet. Stödjande samtal kan vara ett sätt att få perspektiv på och börja hitta fram till en acceptans inför det som varit.

Önskar du dig en mer strukturerad och målinriktad kontakt? Läs gärna om våra KBT-behandlingar för ADHD.